Stan dachu Domu Działkowca przed rozpoczęciem remontu.