Komisja Rewizyjna ROD

  • Mańka Maria – przewodnicząca;
  • Kantor Wojciech – zastępca przewodniczącego;
  • Pirch Urszula – sekretarz