Zarząd ROD

  • Drużyński Stanisław – Prezes ROD
  • Kolczyńska Katarzyna – Wiceprezes ROD
  • Leszczyńska Elżbieta – Sekretarz ROD
  • Zaborska Grażyna – Skarbnik ROD
  • Balewicz Przemysław – Członek Zarządu ROD
  • Mróz Krzysztof – Członek Zarządu ROD
  • Kozłowska Teresa – Członek Zarządu ROD
  • Paczko Edward – Członek Zarządu ROD
  • Zarówny Eugeniusz – Członek Zarządu ROD