Stawki opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie ROD na 2024 r.