Jubileusz 75- lecia ROD

W dniu 16 września 2023 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. A. Mickiewicza w Głubczycach świętowano jubileusz 75-lecia założenia ogrodu. W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych działkowców udział wzięli Starosta Piotr Soczyński oraz Burmistrz Adam Krupa i Z-ca Burmistrza Kazimierz Bedryj.