Jak działkowcy dbają o swoje mienie ?

W ostatnim czasie osoby będące działkowcami użytkującymi działki w ogrodzie „Pod Lipami” zdewastowały bramę wjazdową do ROD. Palnikami ucięto kłódkę wraz z uchwytami tak, że zostały jedynie gołe słupki. Sprawa została zgłoszona na Policję. Pytanie, czy takie osoby powinny być działkowcami i czy my jako inni działkowcy możemy tolerować takie postepowanie ?

Jeżeli jesteś świadkiem dewastacji mienia ogrodu każdy taki przypadek należ niezwłocznie zgłosić do zarządu ROD lub bezpośrednio na Policję,